News

บาร์ที่ประเทศแคนาดาใช้ที่รองแก้วจากซากรถที่เมาแล้วขับ

และที่เจ้าของบาร์ในประเทศแคนาดาได้มีการรณรงค์ให้ผู้ขับรถตระหนักถึงอันตรายจากการเมาแล้วขับด้วยการใช้ที่รองแก้วที่ทำจากเศษเหล็กของรถที่ประสบอุบัติเหตุของการเมาแล้วขับ ซึ่งบัตรนี้ชื่อว่าเอ็มเม็ตเรย์ที่เมืองโตรอนโต้ของประเทศแคนาดาได้มีการรับที่รองแก้วดังกล่าวมาจากองค์กรการกุศลที่รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายของการขับขี่ภายใต้อิทธิพลของแอลกอฮอล์

และยาเสพติดซึ่งเป็นที่รองแก้วที่มีชิ้นส่วนตัวอักษรที่เขียนว่าที่รองแก้วชิ้นนี้เคยเป็นรถยนต์มาก่อนรถที่ไม่ได้กลับถึงบ้านค่ะ สำหรับผู้พิการโครงการดังกล่าวได้นำโลหะที่ธรรมจักรที่รองแก้วจะร้านซ่อมรถในเมืองแวนคูเว่อร์นำมาปั๊มขึ้นเป็นรูปลักตัดด้วยเลเซอร์ให้กลายเป็นที่รองแก้วพร้อมกับตัวหนังสือที่ได้รณรงค์ถึงผู้ขับขี่ให้ตระหนักถึงอันตรายจากการขับขี่โดยที่ไม่มีสติสมบูรณ์แบบ

พร้อมกับย้ำเตือนให้ผู้ขับขี่ได้ทราบว่าการดื่มจะส่งผลที่ตามมาถ้าคุณคิดว่าดื่มแล้วไม่ควรจะขับรถ แต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะส่งที่รองแก้วดังกล่าวไปธิบายให้อื่นในแคนาดาอีกหรือไม่เพราะว่าเป็นแคมเปญที่น่าสนใจเป็นอย่างมากอาจจะนำมาใช้ในเมืองไทยได้เลยนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับของประเทศไทยนั้นมีอะไรทุกค่ำคืนเลยก็ว่าได้