News

ผลวิจัยชี้การนอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงแล้วขับขี่มีผลเสียมากกว่าเมาแล้วขับ

ทางด้านนายที่เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนของสหรัฐได้มีการสำรวจอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการนอนหลับระหว่างปี 2005 ถึงปี 2007 ที่ครอบคลุมผู้ขับขี่ถึง 7234 รายกับอุบัติเหตุ 4751 ครั้งพบว่าผู้ที่นอนหลับพักผ่อนเพียงแค่ 6 ถึง 7 ชั่วโมงมีความเสี่ยงมากกว่าผู้ที่นอนมากกว่า 7 ชั่วโมงประมาณ 1.3 เท่าค่ะ อัตราในการเกิดหวัดดีเหตุเพิ่มขึ้นเป็น 1.9 เท่า

และมีผู้กับคีย์ที่นอนหลับเพียงแค่สี่ถึง 5 ชั่วโมงจะเป็น 4.3 เท่าเมื่อตอน 4 ชั่วโมงในขณะที่ผู้ขับขี่นอนหลับไม่ถึง 4 ชั่วโมงจะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติถึง 11.5 เท่ากันเลย ซึ่งผลวิจัยแสดงให้เห็นว่าผู้ขับขี่ที่นอนน้อยกว่า 5 ชั่วโมงจะมีผลเสียและเสี่ยงมาก ซึ่งหนึ่งในสามของผู้ขับขี่จะเข้าร่วมการสำรวจยอมรับว่าพวกเขาเคยขับขี่รถแล้วรู้สึกเหนื่อยล้าเงินงงแบบลืมตาไม่ขึ้นถึง 97%

ของผู้ที่สำรวจยืนยันว่าการขับขี่ขณะที่ง่วงนอนเป็นสิ่งที่ไม่อาจจะยอมรับได้ สำหรับสภาพความปลอดภัยแห่งชาติของอเมริกาได้เผยว่าจะนวดอุบัติเหตุบนท้องถนนอเมริกาเพิ่มสูงขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2016 อัตราการเสียชีวิตจะอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มขึ้น 9% เมื่อเทียบกับปีก่อนและ 18% เมื่อเทียบกับสองปีก่อน