News

มาลุ้นการแก้ไขถุงลมทาคาตะอาจจะมีความเสี่ยงระยะยาวๆ

ทางด้านสำนักข่าวรอยเตอร์ได้มีการรายงานและมีความเห็นของที่ปรึกษาของอุตสาหกรรมยานยนต์และผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัตถุระเบิดที่ได้พบว่าโซลูชั่นของทาคาตะที่ได้มีการเพิ่มสารทำให้แห้งไว้ในถุงลมเป็นการป้องกันแพทย์เบิกไม่ได้ตั้งใจอาจจะไม่ได้ผลระยะยาวค่ะ และได้มีการเปิดเผยหลังจากเมื่อสัปดาห์ก่อนหน่วยงานความปลอดภัยของถนนสหรัฐอเมริกาได้ทดสอบพบว่าตัวพองลมชุดใหม่ที่ถูกเปลี่ยนไว้ในถุงลมนิรภัยกว่า 2.7 ล้านชิ้น

ก็ยังมีข้อบกพร่องในการทำงานเนื่องจากสารทำให้แห้งอาจไม่สามารถรับมือกับความชื้นที่ทำให้แอมโมเนียมไนเตรทนั้นมีปฏิกิริยาจะทำให้ถุงลมระเบิดออกมาอย่างรุนแรงเส้นทางอากาศก็มีเวลาจนถึงช่วงสิ้นปี 2019 ที่จะพิสูจน์ว่าตัวกลมชุดใหม่นั้นมีความปลอดภัยแต่ถ้าหน่วยงานรัฐบาลเห็นว่าไม่ปลอดภัยก็อาจจะต้องมีการเรียกคืนกว่า 100 ล้านชิ้นด้วย

สำหรับตัวพองลมชุดใหม่ก็จะใช้สารแคลเซียมซัลเฟตหรือว่า zeolite เพื่อทำให้แห้งและโฆษกของทาทายังและระบุว่าจะต้องพิสูจน์ถึงความปลอดภัยของ solution ซึ่งจะเชื่อว่าการใช้ซีโอไลท์จะมีความปลอดภัยกว่าแคลเซียมซัลเฟตและวิกฤตถุงลมนิรภัยของทาคาตะจะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อยกว่าฉันจะถ่ายทั่วโลกบาดเจ็บอีกนับร้อยรายเลยนะคะ