News

รัฐบาลเยอรมนีเร่งหามาตรการในการคงสถานภาพรถที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล

แล้วทางด้านรัฐบาลฝรั่งเศสเปิดเผยแผ่ในการแต่งรถเบนซินและรถดีเซลใช้งานในหลายเมืองของอนาคตแต่ว่าเยอรมันต้องการให้ดีเซลอยู่ต่อไปถึงแม้ว่าจะมีผลเสียมากกว่าเมื่อเทียบกับเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนอื่นๆก็ตามค่ะ ทางด้านสำนักข่าวได้รายงานว่า บริษัทรถยนต์สัญชาติเยอรมันได้มีการยื่นข้อเสนอในการอัพเกรดเทคโนโลยีดีเซลให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสนับสนุนการเมืองจากรัฐบาลโดยเฉพาะการไม่ห้ามใช้งานดีเซลและเบนซินในอนาคตด้วยค่ะ

สำหรับบรรดาบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ที่ต้องการใช้ดีเซลไปก่อนระหว่างที่จะมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าให้ก้าวหน้ามากขึ้นทางด้านนายกรัฐมนตรีของเยอรมันก็ต้องหาทางออกเป็นการประนีประนอมเพราะว่าถูกวิจารณ์ว่าไม่กล้าที่จะแตะต้องอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะ แต่ว่าก็เป็นเพราะว่าต้องการรักษาตำแหน่งทางด้านอุตสาหกรรมที่มีมากกว่า 8 แสนตำแหน่งในประเทศ

และคาดการณ์ว่าเทศบาลและผู้ผลิตจะเห็นพ้องกันในเรื่องการลดปริมาณมลพิษไนโตรเจนออกไซด์ของรถดีเซลลง 20 ถึง 30 เปอร์เซ็นต์กับการปรับปรุงซอฟต์แวร์ที่มีต้นทุนต่ำกว่ากับการปรับเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ค่ะ นักวิเคราะห์ของสถาบัน ING-Diba AG อุตสาหกรรมยานยนต์มีความสำคัญกับรัฐบาลเยอรมนีมากซึ่งลำพังแค่ volkswagen บริษัทเดียวก็จะส่งผลกับเศรษฐกิจของเยอรมนีมากกว่าผู้ค้าอย่างกรีซนั้นเองค่ะ