News

Subaru สร้างสนามทดสอบใหม่ 2 แล้ว

และทางด้านซูบารุที่ได้ทำการสร้างสนามทดสอบ 2 แห่งใหม่ที่ประเทศญี่ปุ่น สามารถที่จะรองรับการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ที่สามารถต่อยอดให้เป็นเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติได้เลย กับสนามทดสอบดังกล่าวยังมีความยาว 2.6 ไมล์หรือว่าราวๆ 4.1 กม. ที่ประกอบด้วยถนนแบบ 4 เลน ดูโค้งแคบและยังโค้งกว้าง กับทางเข้าและทางออกนั้น รวมถึงถนนแบบลาดยาง เทคอนกรีต ซึ่งก็ได้ถอดแบบมาจากไฮเวย์ของประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยค่ะ

นอกจากนี้ก็ยังมีสนามทดสอบอีกแห่งที่มีลักษณะที่เหมือนๆกับการขับขี่ในเมืองด้วยค่ะ โดยที่เป็นแบบเลนสวนที่จะมีทางแยก ทางเดินในการข้ามถนน และยังมีวงเวียนแบบเดียวกับการจราจรของยุโรปด้วยค่ะ กับสนามทดสอบทั้งสองแห่งนั้นยังได้แยกส่วนจากสนามที่มีอยู่เดิมที่ชื่อว่าไบฟูที่ใกล้กับเมืองฮอกไกโดของทางซูบารุค่ะ กับสนามดั้งเดิมดังกล่าวนั้นก็ได้เปิดทำการตั้งแต่ปี 1995 โดยจะเน้นไปที่การทดสอบท่ามกลางสภาพอากาศหนาว

และยังมีการต่อเติมเพื่อทำการทดสอบความเร็วในปี 2003 ในขณะที่สนาม 2 แห่งใหม่ก็จะเปิดใช้งานในเดือนพฤศจิกายนนี้ด้วย กับการเพิ่มเติมสนามทดสอบใหม่นั้นก็จะเปิดโอกาสให้ทางซูบารุได้มีการพัฒนาระบบความปลอดภัย EyeSight ที่มุ่งช่วยเหลือผู้ขับขี่ และทางซูบารุก็ยังต้องการพัฒนาเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติโดยเฉพาะของการสามารถเปลี่ยนเลนได้เองภายในปี 2020 ด้วยค่ะ